Hoe de tegenvallende Amerikaanse werkloosheid positief kan uitpakken voor bitcoin

De meeste landen beginnen wat de economie betreft redelijk terug te komen van de terugval die het coronavirus heeft veroorzaakt. Tot voor kort was dat ook in de Verenigde Staten het geval. De laatste cijfers met betrekking tot de werkloosheid schetsen echter een ander plaatje.

Die cijfers vallen namelijk tegen en het verwachte herstel blijft uit. Een ontwikkeling waar bitcoin op de korte termijn van kan profiteren. Om dat te begrijpen bespreken we eerst de belangrijke rol van de werkloosheid als graadmeter van de economie. Zodra we dat achter de rug hebben leggen we de link naar bitcoin en de mogelijke positieve impact die deze negatieve ontwikkeling in de Verenigde Staten voor de bitcoin koers kan hebben.

Werkloosheid en de economie

Cijfers met betrekking tot werkloosheid worden over het algemeen gezien als een belangrijk middel om de stand van zaken binnen een economie te meten. Hoeveel banen telt de economie op dit moment? Komen er meer banen bij of gaan er meer banen verloren? Welk percentage van de bevolking zit momenteel zonder baan? Deze en meer vragen worden regelmatig in rapporten samengevoegd om de gezondheid van de economie in kwestie vast te stellen.

Een positieve ontwikkeling wat de werkloosheid betreft is voor buitenlandse investeerders een indicatie om te investeren in een economie. Een groeiende banenmarkt betekent immers dat de bevolking meer geld te besteden heeft en een stijgende consumptie is vaak goed nieuws voor bedrijven.

In reactie op een economie en banenmarkt die struikelt, grijpen landen vaak naar de geldprinter met inflatie als gevolg. We weten allemaal dat men in de Verenigde Staten niet terugdeinst om dat te doen en het ligt in de lijn der verwachting dat er de komende periode flinke hoeveelheden nieuwe dollars de economie in worden gepompt. Dat lijkt momenteel in ieder geval de enige mogelijke reactie voor Amerika.

Hoe gaat bitcoin hiervan profiteren?

Als de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de centrale bank van het land, besluit om de economie van een impuls te voorzien met het printen van nieuwe dollars, dan gaan investeerders op zoek naar alternatieven. Het is immers niet aantrekkelijk om dollars vast te houden als de verwachting is dat er grote hoeveelheden nieuwe geld in omloop gebracht moeten worden om de economie overeind te houden.

In de zoektocht naar die alternatieven is de kans meer dan aanwezig dat een grote hoeveelheid investeerders bij bitcoin uitkomen. Dit jaar presteert bitcoin immers weer beter dan vrijwel iedere andere assetklasse. Bitcoin raakt steeds meer geaccepteerd in de traditionele financiële wereld en institutionele partijen hebben steeds meer mogelijkheden om in bitcoin te investeren.

In een financieel systeem waarin we steeds meer nieuw geld nodig hebben om de gaten te dichten heeft een asset als bitcoin de potentie om de absolute koning te worden. Met een vastgelegd maximum van 21 miljoen eenheden waar niemand iets aan kan veranderen is bitcoin een aantrekkelijk alternatief voor ons huidige geld. In het licht hiervan kunnen de komende jaren weleens heel interessant worden voor bitcoin.


Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.