Bitcoin kan overheden helpen met eigen crypto

Volgens een analyse van Deloitte kan bitcoin traditionele fiatmunten drastisch verbeteren. In het werk van Deloitte met de titel ‘State-Sponsored Cryptocurrency’ schrijft de firma over de noodzaak om het financiële systeem compleet op de schop te gooien. Het huidige fiatsysteem is volgens Deloitte “langzaam, foutgevoelig en duur in vergelijking met andere technologie”.

In tegenstelling tot bitcoin kunnen CBDC onbeperkt bijgemaakt worden

Het rapport wijst vijf sleutelgebieden aan waar bitcoin traditionele fiatmunten kan helpen om zichzelf te verbeteren: snelheid, veiligheid, efficiëntie, internationale betalingen en samenwerking met andere betaalparticipanten.

“Met de potentie om het systeem in te richten zonder de dagelijkse operationele kosten van gecentraliseerde commerciële of federale organisaties, kan het resultaat fenomenaal zijn”, aldus Deloitte over de potentie van bitcoin voor overheden.

Deloitte prijst de technologie van bitcoin voor de mogelijkheden die het biedt om overheidsgeld compleet te transformeren. Een belangrijk verschil wat ze aanstippen zit in de inflatoire natuur van fiatgeld. Central Bank Digital Currency’s (CBDCs) – de crypto van een centrale bank – zijn in theorie onbeperkt bij te drukken. Hierdoor houden overheden de controle over de geldhoeveelheid, terwijl bitcoin een absolute schaarste van 21 miljoen eenheden kent.

Voordeel voor eerste landen met CBDC’s

Verder ziet Deloitte een voordeel voor de overheden die er als eerste slagen een CBDC op de markt te brengen. De vroege vogels maken kans om meteen geadopteerd te worden in de internationale markten en een belangrijke rol te spelen in de toekomst van ons geld. Al is het momenteel nog lastig om je voor te stellen dat een andere munt dan de Amerikaanse dollar zich de machtige positie van wereldreservemunt toe-eigent.

In een CBDC-omgeving ziet Deloitte het voor zich dat de huidige cryptobeurzen de dienst uitmaken wat betreft het uitwisselen van alle verschillende munten. Dat is een interessant vooruitzicht voor de partijen die zich momenteel vooral op onafhankelijke cryptocurrency’s focussen. Met de komst van CBDC kan een hele nieuwe markt ontstaan.

‘CBDCs geen vervanging voor bitcoin’

Deloitte eindigt het rapport met de mededeling dat CBDCs zeker geen vervanging voor bitcoin zijn. Bitcoin is een onafhankelijke vorm van geld waarbij het uitgifteschema al compleet vaststaat en niemand meer dan de vooraf afgesproken 21 miljoen eenheden in omloop kan brengen. CBDCs van overheden kunnen die garanties nooit geven. De absolute schaarste van bitcoin is in die zin uniek.

Overheden kunnen wel beloven nooit meer dan een specifiek aantal CBDCs in omloop te brengen, maar dat blijft een belofte. Terwijl je bij bitcoin een garantie hebt die is vastgelegd in de code die je op je eigen computer kunt draaien. Dat is en blijft het grote verschil tussen bitcoin en CBDCs.

De CBDC van Jamaica

In Jamaica is de CBDC al gelanceerd. Volgens premier Andrew Holness zijn de eerste 100.000 gebruikers in het land al binnengehaald. Om meer mensen aan te sporen de Jam-Dex te gebruiken krijgen mensen 16 dollar aan Jam-Dex cadeau. In de bovenstaande fotocollage demonstreert minister van financiën Nigel Clarke de werking van de CBDC door zijn kapper Paul te betalen. Interessant aan Jamaica is dat 17 procent van de populatie momenteel geen bankrekening heeft. De overheid hoopt daar met de CBDC verandering in te brengen.


Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.