Bitcoin mining is in 2021 bijna 60% duurzamer geworden

The Bitcoin Mining Council heeft deze week een nieuw rapport gedeeld waarin staat dat mening vorig jaar bijna 60% duurzamer is geworden, maar ook meer dan 50% efficiënter.

De Bitcoin Mining Council deelt elk kwartaal een analyse van het energieverbruik en de energiemix van bitcoin mining. Dit is de derde uitgave (PDF), en die kijkt naar het vierde kwartaal van 2021.

Bijna helft van alle miners

Op 31 december 2021, de laatste dag waarop het rapport betrekking heeft, bestond de Bitcoin Mining Council uit 36 ​​bitcoin mining organisaties. Deze vertegenwoordigen 46% van de totale rekenkracht van het netwerk. Houd dat in gedachten bij de verschillende tabellen, grafieken en conclusies.

Er werden drie vragen gesteld aan de bitcoin miners:

  1. Hoeveel elektriciteit verbruikt jouw totale bitcoin mining installatie?
  2. Wat is het totale percentage duurzame elektriciteit?
  3. Wat is de totale rekenkracht?

Het totale energieverbruik

The Bitcoin Mining Council schat dat Bitcoin-mining wereldwijd in totaal 220 TWh verbruikt. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van oktober 2021, toen het vorige rapport werd uitgebracht.

Het energieverbruik van Bitcoin vertegenwoordigt 0,14% van de totale energieproductie in de wereld en 0,44% van de wereldwijde verspilde energie als gevolg van inefficiënties. Ondanks de stijging nog steeds een verwaarloosbaar aantal.

Bovendien, als we kijken naar het elektriciteitsverbruik van andere industrieën en activiteiten, wordt het gebruik van Bitcoin-mijnbouw nog onbeduidender.

Belangrijker is de rekenkracht van het Bitcoin netwerk gestegen van 140 EH/s naar 192 EH/s, een groei van 37%. Dit is positief nieuws, want het betekent dat nieuwe rekenkracht energiezuiniger is.

Energieverbruik vergelijken

Om de zaken in perspectief te plaatsen, vergelijkt het rapport het energieverbruik van Bitcoin met dat van sommige landen, en met de hele wereld.

Zoals je hierboven kan zien, komt Bitcoin niet eens in de buurt van grote landen. Zelfs Iran verbruikt 15X zoveel energie.

Een andere interessante vergelijking, is om te kijken naar hoe Bitcoin mining vaart ten opzichte van andere ‘grootverbruikers.’

Zoals je hierboven kan zien, verbruikt Bitcoin amper 9,45% meer energie dan kerstverlichting en 2,8% meer dan computergames.

Een andere relevante vergelijking is die met goudwinning, Bitcoin wordt natuurlijk vaak genoeg digitaal goud genoemd. Beide middelen worden gebruikt om waarde in op te slaan.

In dat opzicht wint Bitcoin als het gaat om het energieverbruik, er is namelijk 61,4% minder energie nodig dan bij goud.

Energiemix en impact op klimaat

Nog belangrijker dan het totale energieverbruik, is de duurzaamheid en de impact op het klimaat. Het rapport definieert duurzame energie als elektriciteit opgewekt uit waterkracht-, wind-, zonne-, nucleaire of geothermische bronnen. Met andere woorden, het verwijst naar schone, hernieuwbare bronnen.

Het onderzoek schat dat 58,5% van de gebruikte elektriciteit duurzaam is. Als je alleen kijkt naar de leden van The Bitcoin Mining Council, dan komt dit percentage uit op 66,1%. Je zou dus kunnen stellen dat de energiemix van Bitcoin mining hoger is dan die van vrijwel alle landen ter wereld.

Gedurende het hele jaar is het percentage duurzame energie in het Bitcoin netwerk met 59,78% gestegen.

Een artikel over Bitcoin mining moet ook melding maken van de impact van China. Toen China Bitcoin mining verbood om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, halveerde de rekenkracht op het netwerk.

Bitcoin gaat efficiënter om met elektriciteit

Sindsdien is Bitcoin echter sterk hersteld. Het belangrijkste is dat rekenkracht vanaf dat moment sneller is gegroeid dan het elektriciteitsverbruik, dit betekent dat de nieuwe miners die verbinding maakten met het netwerk efficiëntere hardware gebruikten. De efficiëntie is volgens het rapport met 9% gestegen vergeleken met het derde kwartaal van 2021.

Lees het volledige rapport hier. De organisatie bestaat uit een groep Noord-Amerikaanse bitcoin miners die de industrie samen in een beter daglicht willen zetten. Onder andere Michael Saylor is een van de oprichters, en Elon Musk is fan. Hij sprak met de groep nadat Tesla besloot geen bitcoin meer te accepteren voor hun producten.

Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.