Analyse: Bitcoin maakt het spannend, weerstand op 50.000 euro

Na dagen van vuurwerk neemt bitcoin even pas op de plaats. De prijs daalt, maar als je het in perspectief brengt valt het mee: bitcoin bevindt zich nog steeds op het hoogste punt sinds maanden. Wat kunnen we verwachten van de komende dagen?

De grafieken in deze analyse zijn uitgedrukt in dollars. De bijbehorende prijs in euro’s vind je terug in de tekst.

Nét geen 50.000 euro

When in doubt, zoom out! Daarom beginnen we eens met het grote plaatje. Je kijkt naar de bitcoin koers sinds 2019. Elke kaars op de grafiek stelt een week voor.

De groene lijn onder de koersgrafiek is het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 50 weken. Die lijn geeft je een goed beeld van de trend op langere termijn.

Al vanaf april 2019 bevindt bitcoin zich in een sterke stijgende trend. Een uitzondering hierop is de plotselinge crash tijdens het begin van de coronacrisis.

Fastforward naar 2021. Ondanks de stevige daling in mei dit jaar, vond bitcoin steun op de groene lijn. En ook toen de koers in september daalde, stuiterde de koers op de groene lijn omhoog.

Op weekniveau stuit bitcoin nu op 58.000 dollar, omgerekend ongeveer 50.000 euro. Dit lijkt een stevige weerstand, zal het deze week lukken om deze te doorbreken?

Naar beneden?

Misschien geeft de daggrafiek meer uitsluitsel. Bitcoin bevindt zich in een stijgend kanaal, tussen de twee zwarte trendlijnen in. De prijs leek op weg naar de bovenkant van het kanaal om een nieuw record neer te zetten, maar voorlopig lijkt de blauwe lijn nog in de weg te zitten. Op basis van dit kanaal zijn er twee scenario’s.

We beginnen met het positieve scenario, de grote blauwe pijlen. Bij een daling kan de middellijn van het kanaal steun bieden. Die gaf al vaker redding, dat zie je bij de blauwe pijlen. Daalt de koers richting dat niveau, dan is 53.600 dollar (46.400 euro) een prijs om in de gaten te houden. Stuitert de koers vanaf hier omhoog, dan kan bitcoin een nieuwe poging doen om het oude record te verbreken.

Het negatieve scenario wordt beschreven met de grote rode pijlen. Zakt bitcoin helemaal terug naar de onderkant van het kanaal? Dan vindt de prijs waarschijnlijk ondersteuning op 46.000 dollar, omgerekend (39.800 euro).


Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.