Coin Center: peer-to-peer contant geld tolereren en koesteren

Contant geld is meer dan een betaalmiddel. Het is een fundamenteel instrument voor individuele privacy en autonomie, en het is noodzakelijk voor een open samenleving. Dat betoogt Coin Center in hun nieuwste paper.

Cash is king

Met de termen contact geld en cash doelt Coin Center niet per se op fysiek geld maar op de eigenschappen van fysiek geld. Namelijk, het overdragen van waarde zonder dat een derde partij nodig is en hier weet van heeft.

Coin Center claimt dat een economie zonder contant geld een surveillance-economie is. Het stelt ook dat het wegnemen van de optie om vrijelijk transacties te verrichten zonder tussenkomst van een derde partij, onze economische zelfbeschikking beperkt. Hierdoor komt ons economisch leven in handen van financiële instellingen en regeringen.

De paper beschrijft verschillende casestudy’s die de gevaren van een door derde partijen gecontroleerd betalingssysteem aantonen. Ook wordt de conclusie getrokken dat elektronisch contant geld moet worden getolereerd en gekoesterd.

Overigens pleitten ze niet voor een wereld met alleen maar cash, maar het moet wel een optie blijven.

Anonimiteit is niet slecht

Anonimiteit wordt vaak gekoppeld aan kwade bedoelingen, maar het is meer dan alleen criminaliteit. Het is de vrijheid en het vermogen van individuen om informatie over zichzelf privé te houden. Denk bijvoorbeeld aan koopgedrag. Je kan anonimiteit dus als iets goeds of iets fouts uitleggen. Maar de technologie die dat mogelijk maakt, die is neutraal. Sterker nog, niet alleen is de privacy technologie zoals encryptie en cryptocurrency neutraal van aard, je kan zelfs bepleitten dat deze tools een maatschappelijk doel dienen. In hun eigen woorden:

Cash is an ancient technology that allows us to avoid intermediation and thus to preserve the values necessary for the individual liberty and human dignity. While we are a long way from a cashless and completely intermediated existence, this paper will also show that there is a concerted effort to eliminate cash that has been quite successful in other parts of the world.

Over Coin Center

Coin Center is gevestigd in Washington, D.C. en is een non-profit onderzoekscentrum. Zij richten zich op openbare beleidskwesties waarmee cryptocurrency en decentrale computertechnologieën zoals Bitcoin en Ethereum worden geconfronteerd. Hun missie is om een beter begrip van deze technologieën te ontwikkelen en regelgeving te bevorderen waarbij de vrijheid om te innoveren behouden blijft.

Delen:

Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.