Crypto analyse: dit is hoe Ethereum 10% steeg in één week

Ethereum is de afgelopen week met meer dan 10% gestegen. Een goed moment om terug te blikken op de vorige analyse. Waar staat de koers nu, en wat kunnen we de komende week verwachten?

Twee zones

Om een goed beeld te krijgen van Ethereum, pakken we eerst de wekelijkse grafiek erbij. Hier staat elke candle voor één week. Er zijn twee grijze zones in deze afbeelding getekend die erg belangrijk waren bij het koersverleden.

Ethereum zit op dit moment tussen de zones van ongeveer 2200 en 900 dollar. In de grafiek is te zien hoe ETH al tot twee keer toe probeerde om door deze zone heen te breken, maar zonder succes. Sindsdien lijkt de munt weer onderweg te zijn om een nieuwe poging te wagen. Er worden namelijk steeds hogere hoogte- en hogere laagtepunten gemaakt, wat betekent dat de munt in een opwaartse trend zit. Dit is aangegeven met de blauwe boogjes.

Steeds hogere punten

Op de dagelijkse grafiek, waarbij elke candle voor 24 uur staat, kunnen we deze trend goed zien. De blauwe boogjes geven de pieken en dalen weer die langzamerhand naar boven bewegen.

Zoals ik omschreef in de vorige analyse, leek Ethereum ‘neppe’ hogere laagtes te maken. Dit kan je zien aan de zwarte horizontale lijnen. Zoals voorspeld kwam de koers komt hier net onder, om vervolgens een hoger laagtepunt te maken.

Het was belangrijk dat Ethereum boven deze zwarte lijn uitkwam van 1740 dollar om de grote zone van 2200 dollar te breken. De koers is goed op weg, en dat is te zien aan de vele groene candles die de munt de afgelopen week heeft neergezet.

Veel groen

Om een iets beter beeld te krijgen van deze huidige situatie, gaan we nog één keertje inzoomen naar de 4-uurs grafiek. Zoals je al verwacht, staat elke candle hier voor 4 uur.

Meteen wanneer ETH een groene candle over de zwarte lijn zette, schoot de koers omhoog met maar liefst 8 groene candles op rij. Veel kracht waarna er nog steeds geen grotere correctie is geweest.

Op dit moment lijkt de munt een beetje in onzekerheid te hangen. De kopers en verkopers duwen de prijs heen en weer rond de koers van 1900 dollar, maar toch is het waarschijnlijker dat de munt eerst richting de bovenkant gaat. Het scenario van de ‘neppe’ laagtes had precies het gewenste effect, en pas wanneer de munt weer een lager laagtepunt maakt wordt deze trend gebroken.

Delen:

Kasper is een journalist met een hart voor crypto. Hij filtert het brede scala van nieuws en zorgt dat dit op een begrijpelijke manier terecht komt bij het publiek. Dit doet hij vaak met onderbouwing van technische analyses.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.

Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Klik hier voor België.