Advies AFM en DNB: ‘Bitcoin aanbieders hebben een vergunning nodig in Nederland’

Nederlandse cryptocurrency-aanbieders hebben voortaan een vergunning nodig om te handelen. Op die manier is het niet meer mogelijk om anoniem cryptocurrency’s te kopen in Nederland. Dat is het advies van toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) aan Minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Het advies van de AFM en DNB was een reactie op de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van Minister Hoekstra van Financiën. Tot 15 januari 2019 hadden organisaties de mogelijkheid om te reageren op de wijziging. De reactie van BTC Direct kan je hier vinden.

Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering

Volgens minister Hoekstra van Financiën brengen cryptocurrency’s risico’s met zich mee, zoals het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Hij pleit daarom voor meer toezicht op bedrijven die het handelen in cryptocurrency’s mogelijk maken, zoals BTC Direct.

Het advies van de AFM en DNB geeft nu meer inzicht in hoe de toezicht in praktijk geregeld kan worden. In het kort: Nederlandse cryptocurrency brokers en walletdiensten moeten bij de overheid een vergunning aanvragen om hun diensten te blijven leveren. Zij moeten zich daarbij kunnen houden aan de Wwft. Dat houdt het onder andere het volgende in:

  • Klanten moeten zich kunnen identificeren voor het aankopen van cryptocurrency’s
  • Cryptobrokers moeten verdachte transacties doorgeven aan de autoriteiten (Financial Intelligence Unit)

Volgens de NOS gaat het op dit moment om ongeveer dertig bedrijven en organisaties die straks een vergunning moeten aanvragen. Als ze dit niet doen, zijn ze strafbaar.

Voor nieuwe bedrijven een belemmering

Aan de andere kant vormt het voor nieuwe Nederlandse bedrijven in de cryptowereld wel een belemmering. DNB verwacht dat het voor deze bedrijven een grote uitdaging zal zijn om aan de nieuwe eisen te voldoen. Richard Kohl is bestuurslid van Stichting Bitcoin Nederland. Hij stelt het nog sterker:

‘Dit is dramatisch voor jonge innovatieve bedrijven. We hebben in Nederland lang gestreden voor een sterke innovatiecultuur, dit is een grote stap achteruit.’

Identificeren

Wil je zelf cryptocurrency’s kopen in Nederland? Dan verandert er in principe niet veel. Verschillende cryptocurrency brokers hebben zich namelijk al voorbereid op de komende wetgeving. Zo moet je je bijvoorbeeld bij BTC Direct kunnen identificeren om te handelen in cryptocurrency’s.


Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Reacties
  • Your article is great. Could i repost it on coinwhalenews site?
    Just a aggregator site related to cryptocurrency news

    3 april 2019