Europese Bankautoriteit tegen overmatig reguleren cryptocurrencies

Andrea Enria, de voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA), heeft zich uitgesproken tegen het overmatige reguleren van de cryptocurrency sector. Volgens hem kan dit de financiële innovatie beperken. Banken en regelgevers zouden er volgens hem beter aan doen een ‘passende aanpak’ toe te passen.

Centrale banken en regulering

De voorzitter van de EBA spreekt zijn twijfels uit over de argumenten die (centrale) banken gebruiken voor het reguleren van cryptocurrencies. Deze instellingen vinden namelijk dat cryptocurrencies niet voldoende institutionele back-up hebben. Daarnaast vinden veel banken dat cryptovaluta de basisfuncties van geld niet bezitten (rekeneenheid, ruilmiddel en oppotmiddel). Enria erkent dit, maar is niet overtuigd dat deze argumenten voldoende zijn om cryptocurrencies volledig te reguleren. Hij wijst erop dat cryptocurrencies kunnen worden gebruikt voor (internationale) betalingen, dankzij de innovatieve distributed ledger-technologie.

Reguleren of laten gebeuren

Enria merkt daarnaast op dat het politieke debat over financiële innovatie zich focust op twee tegengestelde benaderingen. Aan de ene kant wordt er vaak gesproken over het reguleren en beperken: het verbieden van innovatieve organisaties die niet aan de huidige norm voldoen. Aan de andere kant wordt er gesproken over het ‘laten gebeuren’ van innovatieve ontwikkelingen. Financiele instellingen zouden dan juist ruimte moeten bieden voor vernieuwende projecten. Volgens Andrea Enria staan deze twee benaderingen haaks op elkaar. Hij vindt dat er een meer pragmatische aanpak moet gaan komen wat betreft het reguleren van cryptocurrencies. Deze moet gaan passen bij de risico’s voor de betreffende organisaties, de financiële sector en de hele economie in het algemeen.

Een passende aanpak

Hoe kunnen cryptocurrencies dan op een passende manier worden gereguleerd? Regelgevers zouden volgens Enria in eerste instantie moeten begrijpen hoe nieuwe producten en innovaties passen binnen het huidige systeem van regelgeving. De bewuste keuze om innovaties zoals cryptocurrencies volledig te gaan reguleren zou volgens hem leiden tot een meer volwassen dialoog tussen innovatieve organisaties en regelgevers.

Daarnaast is het politieke debat over regelgeving vaak ‘overladen met vooroordelen en vereenvoudigingen van de werkelijkheid’. Regelgevers hebben volgens Enria vaak een voorkeur voor de huidige stand van zaken. Een technologisch neutrale aanpak zou volgens hem beter passen. Om dit te realiseren, wil Andrea Enria een ‘kenniscentrum’ gaan creëren. Hierdoor kunnen instanties zich gemakkelijk inlezen in de wereld van de cryptocurrencies, zodat ze goed geïnformeerd het debat ingaan.

Landelijke barrières verwijderen

De Europese Bankautoriteit zal verder gaan onderzoeken wat de beste aanpak kan zijn voor het reguleren van cryptocurrencies. Daarnaast zal het de huidige aanpak van de verschillende Europese lidstaten onder de loep nemen en zal het aanbevelingen doen voor het wijzigen van de Europese financiële wetgeving. Andre Enria wijst er verder op dat nationale grenzen een belemmering kunnen zijn voor een goede aanpak en zal daarom onderzoeken of een Europese aanpak meer effect heeft.

Delen:

Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.

Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Klik hier voor België.