9 op 10 inwoners El Salvador heeft beperkte bitcoin kennis, ondanks inspanningen regering

Een bijzondere mijlpaal voor bitcoin, op dinsdag 7 september gaat de bitcoin-wet van El Salvador van kracht. Deze wet maakt van bitcoin een wettig betaalmiddel in het Midden-Amerikaanse land. Maar niet iedereen is even happig. Uit een enquete blijkt dat de meerderheid van de ondervraagde burgers tegen de invoering van bitcoin als wettig betaalmiddel is.

Meerderheid is tegen

Uit een enquête van het Instituut voor Publieke Opinie van de Universiteit van Centraal-Amerika (UCA) blijkt dat 70% van de Salvadoranen vindt dat de bitcoin-wet van president Nayib Bukele moet worden ingetrokken.

Daar staat tegenover dat meer dan 90% van de ondervraagden aangaf dat zij cryptocurrency niet goed begrijpen. Tot nu toe kan de bitcoin-wet slechts steun vinden bij 7,6% van de ondervraagden.

Bitcoin en de economie van El Salvador

Je kan de sceptische houding van de bevolking niet los zien met de slechte staat van de economie in El Salvador. Uit de enquete blijkt dat 45% van de Salvadoranen armoede en werkloosheid de twee grootste problemen van het land vindt. Bovendien denkt 43% dat de economie van het land zal verslechteren met de goedkeuring van de Bitcoin-wet.

Volgens de Wereldbank leeft 22,8% van de bevolking van El Salvador momenteel onder de armoedegrens. Daar komt bij dat het gemiddelde jaarinkomen slechts omgerekend 3.200 euro bedraagt.

Meer dan tweederde van de Salvadoranen gelooft niet dat de lokale economie zal verbeteren, zelfs niet met een verhoging van het minimumloon.

Kennis van bitcoin is noodzakelijk

Het gaat dus slecht met de economie, en president Nayib Bukele draagt bitcoin aan als mogelijke oplossing. Waarom is de meerderheid van de bevolking dan toch tegen? Dat kan te maken hebben met de beperkte kennis over bitcoin en cryptocurrency.

Uit de enquête blijkt dat 20% van de ondervraagden ‘openlijk verklaart niet te weten wat een bitcoin is’. En 70% geeft toe weinig te begrijpen van cryptocurrency. Of zoals het in het onderzoek staat: ‘Met andere woorden, negen van de 10 Salvadoranen hebben geen duidelijke kennis van wat deze financiële asset inhoudt.’

Regering van Bukele maakt werk van BTC

Een klein sprankje optimisme: eerder in juli was er ook een soortgelijke peiling. Het percentage van de bevolking dat geen kennis heeft van bitcoin is meer dan gehalveerd ten opzichte van juli. Dit suggereert dat de inspanningen van de regering om het bewustzijn over bitcoin te vergroten enig effect hebben gehad.

Op 30 augustus deelde Bukele op Twitter de eerste door de staat gesteunde Bitcoin-reclame op tv, met geanimeerde handleidingen over hoe de digitale wallet “Chivo” van de overheid kan worden gebruikt om goederen te kopen en waarde over te dragen.

De volgende dag tweette Bukele beelden van Bitcoin-automaten die in het hele land gebruikt kunnen worden. Volgens de president zullen er op 7 september 50 automaten in werking gesteld worden. De president schatte ook dat de omschakeling naar crypto het land elk jaar 400 miljoen dollar zal besparen aan transactiekosten.

Om de steun voor Bitcoin te vergroten, lanceerde de regering ook een liefdadigheidscampagne om bitcoin-donaties in te zamelen om tandheelkundige behandelingen voor arme Salvadoranen te financieren. De “Bitcoin Smiles”-campagne bracht in totaal 1,02 BTC (ongeveer 42.400 euro) op met 797 individuele bijdragen.


Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.