Hoeveel energie heeft Bitcoin nodig, en is dat de moeite waard?

Het minen van bitcoin kost grote hoeveelheden energie en dat past ogenschijnlijk niet in de richting die we met de wereld op willen gaan. Immers zijn er veel zorgen over de klimaatcrisis en veel sectoren willen of moeten verduurzamen om de uitstoot te verminderen.

Transparantie leidt tot kritiek

Bitcoin is hierbij zijn eigen vijand. Doordat bitcoin leeft op een transparante, open blockchain is het energieverbruik gemakkelijk kwantificeerbaar, waardoor het een aantrekkelijk, maar vooral makkelijk doelwit is. 

Ga maar eens na, er is geen enkele andere industrie ter wereld waarbij het energieverbruik zo makkelijk is te berekenen, dan bij bitcoin. Toch worden er veel fouten gemaakt omdat veel critici niet met deze cijfers om kunnen gaan en niet goed genoeg snappen hoe bitcoin werkt. Zo is het onrealistisch om het energieverbruik per transactie weer te geven. Het bitcoin netwerk vergt namelijk energie voor het toevoegen van transactieblokken aan de blockchain, maar in die blokken kunnen tussen de 0 en 4.000 transacties gebundeld worden. Dat aantal verschilt per blok en elke tien minuten ontstaat er een nieuw blok.

Het debat over het energieverbruik van Bitcoin wordt al langer gevoerd en heeft al menig krant mogen sieren. Dit soort artikelen gaan veelal gepaard met onwaarheden en zijn, in tegenstelling tot bitcoin, niet transparant over hun cijfers. 

0,05 procent van wereldwijd energieverbruik

CoinShares heeft onlangs een enorm rapport geschreven over de huidige staat van het bitcoin netwerk, en dan specifiek over het energieverbruik van het minen. Volgens het onderzoek verbruikte het bitcoin netwerk in 2021 82 TWh, een stijging van 9% ten opzichte van 2020. Vanaf december 2021 is de huidige jaarlijkse afname 89 TWh. 

Energieverbruik bitcoin vs wereld

Om dit in perspectief te plaatsen: het Bitcoin-netwerk verbruikte 0,05% van het totale wereldwijde energieverbruik in 2019, wat voor zo´n waardevolle sector te verwaarlozen is. Zeker als je dit vergelijkt met andere grootverbruikers zoals bijvoorbeeld huishoudelijke droogtrommels en datacenters. Deze verbruikte in 2020 respectievelijk 108 TWh (0,07%) en 204 TWh (0,13%), deze percentages zijn tegenover al het energieverbruik wereldwijd. 

Energiemix van Bitcoin

CoinShares kwantificeerde ook de energiebronnen die werden gebruikt om het netwerk van stroom te voorzien en verdeelde de energiemix in de volgende categorieën: steenkool, gas, waterkracht, wind en overig (een mengsel van kleine hoeveelheden olie, zonne-energie en voornamelijk geothermische energie). Hun bevindingen tonen aan dat 39% van de energiebronnen die op het netwerk worden verbruikt, duurzaam zijn.

energiemix bitcoin

Hoe zit het met de uitstoot?

Een andere belangrijke bevinding is de CO2 uitstoot van bitcoin in 2021. Let wel, dit is een onderbouwde schatting en zal dus niet 100% kloppen. In 2021 zorgde het minen van bitcoin voor een uitstoot van 41 metrische ton (1.000 kilogram) CO2. 

Ter vergelijking: de uitstoot van de goudindustrie wordt geschat op 100 tot 145 Mt CO2 per jaar. Coinshares schrijft dat het banksysteem 130 Mt CO2 uitstoot per jaar. 

Uitstoot bitcoin per maand

Bitcoin is absoluut de moeite waard

Het Bitcoin-netwerk biedt een wereldwijd, vrij beschikbaar, censuurbestendig en mensenrechten beschermend monetair netwerk voor de gehele wereld. Binnen die context zegt Coinshares te geloven dat de uitstoot, die te verwaarlozen is met de hele uitstoot van de hele wereld, absoluut de moeite waard is. “Er zijn honderden miljoenen bitcoin gebruikers die allemaal samen de energiekosten van het miningnetwerk dragen.”

Coinshares durft niet te voorspellen hoe het energieverbruik zich zal ontwikkelen in de toekomst: 

“Om haar gecombineerde diensten van open, peer-to-peer, objectief, censuurbestendig en door vertrouwen geminimaliseerde deelname aan een wereldwijde monetaire netwerk, vereist Bitcoin strikt een niet-nul aantal eeuwigdurende energie in te voeren. De toekomstige omvang hiervan behoefte is niet bekend.”

Hoe bitcoin 100% duurzaam kan worden

Het is overduidelijk dat bitcoin op dit moment voor uitstoot zorgt, maar dit is vergeleken met de uitstoot van de rest van de wereld relatief weinig. Daarnaast is deze uitstoot niet inherent aan bitcoin mining en op zich ook niet nodig. 

Bitcoin zal 100% hernieuwbaar zijn zodra onze elektriciteitsopwekking 100% hernieuwbaar is. 

“Onze focus moet liggen op het uitbouwen van opwekking van hernieuwbare energie, niet op het verstikken van de ontwikkeling van monetaire technologie.” 


Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.