ECB: Cryptomarkt is sinds corona 7 keer groter

De Europese Unie staat te popelen om de cryptomarkt strenger te reguleren en in het verlengde daarvan heeft de Europese Centrale Bank zich kritisch uitgelaten over cryptocurrency. Voorzitter Christine Lagarde verscheen zondag nog op de Nederlandse televisie om crypto waardeloos te noemen.

Maar weten ze wel wie de ‘vijand’ is? Om dat in kaart te brengen heeft de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs een rapport gepubliceerd genaamd ‘Decrypting financial stability risks in crypto-asset markets’.

Een ding dat zeker is, en daar heb je geen rapport voor nodig, de interesse in cryptocurrency is sinds het begin van corona drastisch toegenomen. Gelukkig is dat ook de conclusie van de ECB. Ze schrijven dat , ondanks de recente daling, de cryptomarkt in zijn geheel zeven keer groter is dan begin 2020.

Consumenten spelen grote rol

Onderdeel van hun rapport waren diverse onderzoeken onder consumenten in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Nederland.

Uit deze onderzoeken bleek dat ongeveer 10% van de huishoudens mogelijk cryptocurrency bezit. Interessant is dat de meeste eigenaren een bezit van minder dan vijfduizend euro rapporteerden, terwijl slechts 6% beweerde meer dan dertigduizend euro aan crypto te hebben.

Maar wie investeren er eigenlijk in cryptocurrency? Dit zijn vooral jonge volwassen mannen en hoogopgeleiden. En dit is een bijzondere statistiek: de kans is groot dat iemand cryptocurrency aanhoudt als zijn of haar financiële geletterdheid op het hoogste of op het laagste niveau scoort.

Institutionele investeerders willen (indirect) crypto

Het rapport kijkt niet alleen naar de rol van consumenten, maar ook naar die van institutionele investeerders. Ze schrijven dat er een toename was in de correlatie tussen de koersen van cryptocurrency en aandelen tijdens (en na) de marktstress van maart 2020, evenals tijdens de dalingen op de markten in december 2021 en mei 2022.

Volgens het rapport wijst dit er op dat tijdens volatiele perioden, de cryptomarkt nauwer verbonden is geraakt met traditionele risicoactiva, een trend die gedeeltelijk te wijten kan zijn aan de grotere betrokkenheid van institutionele beleggers.

Kijken we naar de afgelopen 15 dagen, dan is te zien dat het bitcoin maar niet is gelukt om boven de 30.000 euro te blijven, de bitcoin koers is momenteel 37% lager dan begin 2022. In dezelfde periode van 15 dagen daalde het aandeel Shopify met 76%, crashte Snap met 73%, daalde Netflix met 70% en zakte zelfs Cloudflare met 62%. Dit zijn allemaal aandelen van grote techbedrijven, dus wellicht is een beetje bitcoin in een portfolio niet eens zo’n slecht idee. Volgens de ECB is er onder institutionele beleggers zeker vraag naar een beetje bitcoin voor hun portfolio.

Fidelity Digital Assets hield ook een onderzoek onder Europese institutionele investeerders, en 56% gaf aan blootstelling aan cryptocurrency te hebben. Dat is een stijging van 45% vergeleken met 2020. Volgens de ECB zou dit kunnen doordat maatregelen van de overheid kunnen zijn geïnterpreteerd als goedkeuring van crypto-activa. Zo mogen Duitse institutionele beleggingsfondsen sinds juli 2021 tot 20% van hun bezit in cryptocurrency beleggen.

Meer mogelijkheden om te investeren

Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de toenemende beschikbaarheid van op crypto gebaseerde derivaten en effecten op gereguleerde beurzen, zoals futures, op de beurs verhandelde notes, op de beurs verhandelde fondsen en OTC-verhandelde trusts, die de laatste jaren in Europa in populariteit zijn toegenomen.

Deze producten, samen met clearingfaciliteiten, hebben crypto-activa toegankelijker gemaakt voor beleggers, omdat ze kunnen worden verhandeld op traditionele beurzen. Dit zorgt er ook voor dat de investeerder zich niet hoeft bezig te houden met de bewaring en beveiliging van hun crypto. Toch loopt Europa achter op de rest van de wereld, slechts 20% van de crypto-fondsen bevindt zich op ons continent.

Cryptocurrency brengt risico’s met zich mee

Volgens het rapport zal de interesse van institutionele beleggers in cryptocurrency alleen maar groeien, maar dit gaat gepaard met meer risico. Dit komt deels doordat Europese banken derivaten aanbieden op crypto, zonder de crypto daadwerkelijk in opslag te hebben. Deze afgeleide crypto-producten volgen de prestaties van de verschillende crypto koersen. De onderzoekers zeggen hierover:

“Elke op crypto gebaseerde blootstelling van instellingen, met name als de betrokken activa niet gedekt zijn, zou kapitaal in gevaar kunnen brengen, met mogelijke domino-effecten op het beleggersvertrouwen, de kredietverlening en de financiële markten als de blootstellingen van voldoende omvang zijn.”

Om deze risico’s in te dammen, en om beleggers tegen zichzelf te beschermen (zucht), zijn er voorstellen voor strengere regelgeving ingediend. Deze moeten nog wel worden goedgekeurd.

Een van de voorstellen omvatte de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) om de markten te versterken en onzekerheden in de regelgeving te controleren. Het MiCA-voorstel werd al in september 2020 gepubliceerd en moet nog worden goedgekeurd. Dit betekent dat het niet vóór 2024 zal worden toegepast, aangezien het naar verwachting pas 18 maanden na de inwerkingtreding zal worden toegepast.

Delen:

Jerrymie Marcus heeft een journalistieke achtergrond en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce en VPRO.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.