Geen belasting op gratis cryptocurrency via airdrops en hard forks in Singapore

De belastingdienst van Singapore zal geen belasting heffen op gratis verkregen cryptocurrency. Denk hierbij aan airdrops en coins die je krijgt uit hard forks. Dat staat in de nieuwe richtlijnen voor inkomstenbelasting.

Drie type cryptocurrency’s

Deze richtlijnen (PDF) werden afgelopen vrijdag gepubliceerd door de Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Hierin worden hiaten in de oude belastingwetten rondom cryptocurrency’s opgevuld. IRAS maakt onderscheid tussen drie type crypto’s:

  1. Betalingstokens, gebruikt voor goederen en diensten
  2. Utilitytokens, die een recht op goederen en diensten vertegenwoordigen
  3. Securitytokens ofwel digitale effecten.

Al deze types hebben een nieuwe definitie gekregen en hebben eigen fiscale richtlijnen. Het document is bedoeld als houvast voor consumenten en bedrijven, waaronder uitgevers van ICO’s.

Geen inkomstenbelasting op airdrops en hard fork

De belastinggids verduidelijkte ook de regels voor obscure crypto-gebeurtenissen. IRAS zal bijvoorbeeld geen inkomstenbelastingen heffen tegen betalingstokens verkregen uit airdrops of als een er een hard fork plaatsvindt op een blockchain. De transacties van deze coins worden wel belast.

De IRAS-gids beschouwt betalingstokens zoals bitcoin als ‘immaterieel eigendom’ in plaats van een wettig betaalmiddel. Als een consument in bitcoin betaalt, is dit een vorm van ruilhandel waarvoor de goederen en diensten worden belast, niet de betalingstoken zelf.

Rekeneenheid van betalingstokens

Dit geldt ook als bedrijven goederen verkopen voor crypto’s, dan kunnen zij een index van de overheid aanhouden om te zien hoeveel belasting er geheven wordt. In dit geval worden goederen eerst in fiatgeld gewaardeerd om vervolgens om te rekenen naar crypto. Bijvoorbeeld: een zak aardappelen kost 10 euro, dat is 0,00148446 bitcoin.

Het wordt al lastiger als de rekeneenheid niet fiat, maar crypto is. Een aannemer kan bijvoorbeeld 1 bitcoin vragen voor het plaatsen van een keuken. De IRAS heeft nog geen richtlijnen gegeven over hoe dit belast wordt.

De IRAS vraagt daarom of belastingbetalers zelf een redelijke en controleerbare wisselkoers aanhouden. Daarbij verwijzen ze naar de bitcoin koers van bijvoorbeeld Coinbase en Binance.

Geen belasting op utilitytokens

Over de transacties van utilitytokens wordt geen belasting geheven. Singapore gaat zelfs nog een stapje verder want ze beschouwen utilitytokens als een soort investering in een nog te leveren product of dienst. Daarom is een utility-token een aftrekpost.

Securitytokens zijn aandelen

Securitytokens vallen eigenlijk onder dezelfde regels als reguliere aandelen. Singapore heft geen vermogenswinstbelasting op effecten van welke aard dan ook. Daarnaast belasten ze ook zelden dividenduitkeringen.

Je kan wel zeggen dat het belastingstelsel van Singapore investeringsvriendelijk is. Als een ICO security-tokens uitgeeft, dan mogen ze alle opgehaalde investeringen houden. Dat geldt niet als een ICO een utlity-token uitgeeft. De belastingdienst noemt dit uitgestelde inkomsten die belastbaar zijn zodra ze de goederen of diensten leveren.

Er bestaat geen perfect belastingstelsel, maar het is goed dat Singapore zich verdiept de werking van crypto’s en daardoor meer duidelijkheid kan geven aan de belastingbetaler.


Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Reacties
  • Leuk voor Singapore, hoe zit dit in Nederland dan? Worden airdrops belast?

    12 april 2021