Internationale richtlijnen voor monitoren cryptomarkt

De Financial Stability Board (FSB) heeft vandaag een rapport over de cryptomarkt gepubliceerd. In dit rapport staat beschreven hoe overheden om kunnen gaan met de monitoring van de cryptovalutamarkt. De leden van de G20 hebben de FSB in maart gevraagd om dergelijke richtlijnen op te stellen.

Nieuw framework voor monitoren cryptomarkt

Hoe houd je als overheid de cryptomarkt op een gestructureerde manier in de gaten? Het antwoord op die vraag heeft de FSB op 16 juli gepubliceerd in een rapport. De internationale toezichthouder schetst richtlijnen om de cryptomarkt te monitoren.

De FSB coördineert de regulering van alle financiële markten van de G20-landen. Vanuit deze taak hebben zij richtlijnen voor het monitoren van de cryptomarkt opgesteld.

De richtlijnen zijn vooral gefocust op het monitoren van de impact die de cryptomarkt op de financiele stabiliteit heeft. De FSB is van mening dat cryptocurrency’s op dit moment geen gevaar voor die internationale financiële stabiliteit zijn. Vanwege de snelheid waarin de markt zich beweegt gaat de FSB de markt wel scherp in de gaten houden.

Waar let de FSB op?

Zij letten daarbij onder andere op deze factoren:

  • de prijsvolatiliteit van crypto’s
  • het aantal ICO’s en de toename hiervan
  • daadwerkelijk gebruik van crypto’s in betalingsverkeer
  • prijsvolatiliteit van crypto’s t.o.v. de prijsvolatiliteit van andere soort vermogen (goud, valuta, aandelen)
  • cryptobezit onder banken

De meeste van deze factoren zijn makkelijk te monitoren. Minder makkelijk is het monitoren van cryptobezit onder banken. Dat komt omdat banken het hebben van crypto’s niet specifiek hoeven te benoemen. Op de balans zou een term als ‘overige bezittingen’ juridisch gezien al volstaan, aldus hetzelfde rapport.

Daarom wordt cryptobezit onder banken de komende maanden door de Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) onderzocht. De BCBS is een internationaal samenwerkingsverband van verschillende centrale banken, waaronder de Nederlandsche bank. De BCBS maakt in de toekomst ieder halfjaar bekend hoe groot het cryptobezit onder banken is.

Op verzoek van de G20

In maart 2018 kwamen 20 landen (de G20) bijeen om hun samenwerking op financieel gebied te bespreken. Cryptocurrency was tijdens deze bijeenkomst een belangrijk punt op de agenda. Er bestaat onder de leden nog een hoop onduidelijkheid over de cryptomarkt.

De tendens na afloop van het topoverleg was vooral dat er meer kennis en kunde omtrent cryptocurrency’s ontwikkeld moet worden. Pas daarna gaat men tot actie over. Deze conclusie kwam op advies van de FSB zelf.

De G20-leden hebben de FSB verzocht om onderzoek te doen naar de impact van cryptocurrency’s op de financiële stabiliteit. Ook is afgesproken dat de FSB tussentijds rapporteert over hun bevindingen en de methode die ze hiervoor zullen gebruiken.

Het rapport van 16 juli is dan ook het beste te omschrijven als tussentijdse rapportage. Hoe en of de G20-landen de cryptomarkt zullen reguleren is nog niet bekend. De komst van het framework is echter wel een belangrijke stap in de ontwikkeling van internationale cryptoregelgeving.

Delen:

Thijs is gastauteur bij BTC Direct. Hij doet niets liever dan de koers analyseren en schrijven. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij veel ervaring. Hij houdt zich namelijk al sinds zijn tienerjaren met blockchain bezig.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.