Onderzoek: ‘Hoe meer je leert over bitcoin, hoe optimistischer je wordt’

The Block van softwareontwikkelaar Jack Dorsey heeft voor hun Bitcoin 2022 rapport 9.500 mensen ondervraagd over hun visie over bitcoin. Wat blijkt? Hoe meer kennis respondenten aangeven te hebben over bitcoin, des te optimistischer ze zijn over de toekomst van de digitale munt.

Een correlatie

De bijna tienduizend respondenten zijn afkomstig uit vrijwel alle uithoeken van de wereld. Hiermee heeft Block geprobeerd om een zo divers mogelijk publiek te vragen naar hun mening over bitcoin.

Op basis van de resultaten constateert Block dus dat er een correlatie zit tussen kennis over bitcoin en optimisme over de toekomst van bitcoin. Hoe hoger de kennis, hoe groter het optimisme. Van de mensen die zichzelf als “expert” bestempelen op het gebied van bitcoin, verwacht 41 procent met een hoge mate van zekerheid bitcoin te kopen in de komende 12 maanden. Onder de respondenten met weinig tot geen kennis verwacht slechts 7,9 procent de komende 12 maanden bitcoin aan te schaffen.

Hoogte van inkomen speelt ook een rol

Mensen met een hoger inkomen zijn over het algemeen een tikje optimistischer over de toekomst van bitcoin dan mensen met een laag inkomen. Ondanks dat komt het meeste optimisme en de meeste kennis momenteel uit lage-inkomenslanden als Nigeria, India, Vietnam en Argentinië. Dat komt niet geheel als een verrassing, aangezien die landen al lang tijd geplaagd worden door relatief hoge inflatie.

Als je bijna jaarlijks te maken hebt met een inflatie van 10 procent of meer, dan ga je van nature op zoek naar alternatieve spaarmiddelen. Dat mensen dan bij bitcoin uitkomen is logisch, gezien de absolute schaarste van 21 miljoen eenheden. Educatie en promotie lijken de sleutel voor de verdere adoptie van bitcoin, aangezien 51 procent van de respondenten aangeeft dat hun reden voor het niet kopen van bitcoin een gebrek aan kennis was (of is). De tweede reden is het risico op diefstal (32 procent) en de derde reden de volatiliteit van de bitcoin koers (30 procent).

Lage inkomenslanden zien het nut

Interessant is dat individuen uit lage-inkomenslanden daadwerkelijk het nut van bitcoin als betaalmiddel zien en het zelfs al gebruiken. Meer dan 40 procent van de respondenten uit deze landen geeft aan dat bitcoin te kopen omdat het een eenvoudige manier is om geld te versturen of spullen te kopen.

Mensen met een hoger inkomen zien bitcoin vooral als een investering (50 procent) en manier om hun portofolio te spreiden (30 procent). Interessant is dat 39 procent ook aangeeft bitcoin te zien als een manier om goederen te kopen.

Respondenten uit landen met een laag BBP die een relatief hoog deel van hun inkomen ontvangen via internationale betalingen zien bitcoin vooral als een manier om goederen te kopen of transacties te doen. Block constateert ook dat er een sterke correlatie is tussen landen met hoge inflatiecijfers en respondenten die aangeven dat ze bitcoin zien als een bescherming tegen inflatie.

45 procent van de Argentijnse respondenten gebruikt bitcoin op deze laatste manier. Daarin ligt Argentinië ver voor op de rest van de wereld, aangezien 40 procent van de respondenten uit Nigeria, de nummer twee van de wereld, aangeeft bitcoin ook voor dit doeleinde te gebruiken. Westerse landen zitten allemaal onder de 20 procent.

Delen:

Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.