Dalende cryptomarkt heeft geen effect op algehele economie

Woensdag was het weer de beurt aan Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, om een getuigenis af te leggen aan de Senate Banking Committee. Powell wordt regelmatig “verhoord” om de strategie van de Federal Reserve door te nemen en hun visie op de staat van de markt en economie te ontleden. Ditmaal gaf Powell onder andere aan dat de volatiliteit op de cryptomarkt geen macro-economische implicaties heeft.

Federal Reserve houdt cryptomarkt scherp in de gaten

Tijdens het verhoor zei Powell dat de Amerikaanse centrale bank de ontwikkelingen op de cryptomarkt scherp in de gaten houdt. “Er is een beter juridisch raamwerk nodig om de markt in toom te houden”, aldus Powell. Verder vinden Powell en de Federal Reserve dat vergelijkbare activiteiten onder dezelfde regelgeving moeten vallen. Iets wat op dit moment niet het geval is.

Daarmee doelt Powell op de uitgifte van nieuwe tokens op de cryptomarkt die niet voldoen aan de regelgeving. Vaak kwalificeren tokens als een vorm van effecten (aandelen), terwijl de uitgevers niet aan de wetgeving voor effecten voldoet. Om aandelen op de markt te brengen moet een partij onder andere een prospectus uitbrengen die aan allerlei vereisten voldoet. In die prospectus staan de risico’s en wordt de markt als het ware ingelicht over de investering.

De white papers die veel projecten op de markt brengen voldoen niet aan die eisen. Dat zijn simpele documenten die vaak gevuld zijn met marketingpraatjes en van controle van advocatenkantoren is bijna nooit sprake. Op basis van de uitspraken van Powell lijkt het erop dat we in ieder geval op dit gebied wat nieuwe regelgeving kunnen verwachten de komende maanden.

De Amerikaanse rente

De uitspraken van Powell komen kort nadat de Amerikaanse Federal Reserve besloot om de rente met 0,75 procent te verhogen. Waarmee de rente bij de Federal Reserve uitkomt op tussen de 1,5 en 1,75 procent. Ook voor de komende maanden staan weer renteverhogingen op het programma. Allemaal met als doel om de record-inflatie waar Amerika momenteel mee te kampen heeft onder controle te krijgen. Het gevaar wat de Federal Reserve loopt is dat ze daarmee de economie in een recessie duwen.

Volgens Jerome Powell heeft de cryptomarkt daar momenteel in ieder geval weinig tot geen invloed op. Natuurlijk verliezen mensen geld, maar niet op zo’n grote schaal dat daarmee de Amerikaanse economie in de problemen komt. Op zich is dat een positieve uitspraak voor bitcoin en de rest van de cryptomarkt. Als Powell de volatiliteit op de cryptomarkt als een macro-probleem zou aanmerken, dan had dat weleens gevolgen kunnen hebben voor de markt.

Regelgeving in aantocht

Voor nu lijkt het erop dat we vooral veel nieuwe regelgeving kunnen verwachten in de Verenigde Staten. Powell heeft nu enkele uitspraken in die richting gedaan, de Securities and Exchange Commission heeft al meerdere malen aangegeven dat er meer regelgeving nodig is en ook schatkistbewaarder Janet Yellen deelt die mening.

In mei sprak Yellen zich na het falen van het Terra-ecosysteem nog uit voor beter toezicht op de cryptosector en met name stablecoins. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de machtigste figuren in de Verenigde Staten het met elkaar eens zijn en ons strengere regelgeving te wachten staat.

Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.