Ripple zegt dat SEC te ver gaat in rechtszaak, stop op informatie van andere toezichthouders

Ripple Labs, CEO Brad Garlinghouse en uitvoerend voorzitter Chris Larsen hebben de rechter gevraagd om de aanklager te beteugelen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission vragen namelijk aan buitenlandse toezichthouders om informatie over Ripple en XRP.

SEC boekje te buiten

In een gezamenlijke brief van 16 april aan de Amerikaanse rechter Sarah Netburn, zeggen de advocaten die de beklaagden Ripple, Garlinghouse en Larsen vertegenwoordigen dat de SEC hun boekje te buiten gaat:

‘Ze zijn op zoek naar informatie buiten de reikwijdte van de federale regels en het Verdrag van Den Haag door op onjuiste wijze gebruik te maken van Memoranda of Understanding ( “MOU”) met buitenlandse toezichthouders. Zij moeten op verzoek van de SEC belastende documentverzoeken indienen voor entiteiten die onder de jurisdictie van de buitenlandse toezichthouder vallen.’

Intimiderend effect op buitenlandse partners

De advocaten gaan verder en zeggen dat dit soort verzoeken een intimiderend effect hebben:

‘Bij het MOU-proces is een buitenlandse toezichthouder voor effecten betrokken in het ontdekkingsproces, wat een aanzienlijke impact heeft op de ontvanger van de verzoeken. Denk aan buitenlandse zakenpartners van Ripple, en dit komt neer op een ongerechtvaardigde intimidatietactiek.’

MOU’s zijn formele overeenkomsten tussen twee of meer partijen. In dit geval hebben de Amerikaanse en buitenlandse toezichthouders MOU’s om het delen van informatie te vergemakkelijken. Dergelijke MOU’s stellen de regelgevende instantie in het ene land doorgaans in staat om een ​​verzoek in te dienen bij een andere instantie in de buitenlandse jurisdictie om namens hen informatie te verzamelen en de informatie te delen met de verzoekende instantie.

Wie krijg welke informatie

Afgelopen december heeft de SEC een rechtszaak aangespannen tegen Ripple, omdat de verkoop van XRP een niet-geregistreerd effectenaanbod was. De SEC noemde Garlinghouse en Larsen ook als medebeklaagden voor het zogenaamd medeplichtig zijn aan de schendingen van Ripple. Daarnaast zouden ze persoonlijk ook 600 miljoen dollar hebben verdiend uit hun niet-geregistreerde verkoop van XRP. De rechtszaak van de SEC tegen Ripple bevindt zich momenteel in de ontdekkingsfase, waarbij beide partijen vechten over welke informatie moet worden gedeeld met de tegenpartij.

Effect op commerciële activiteiten van Ripple

Ripple was erachter gekomen dat de SEC informatie over Ripple zocht bij minstens 67 derde partijen over de hele wereld, waaronder MOU-verzoeken aan toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Japan en Singapore. ‘Dit heeft een aanzienlijk huiveringwekkend effect gehad op de commerciële en zakelijke activiteiten van Ripple met partners in die rechtsgebieden die verzoeken hebben ontvangen van buitenlandse toezichthouders met betrekking tot deze actie.’

De advocaten voerden aan dat het oneerlijk is om de SEC toestemming te geven om MOU’s te gebruiken om informatie over Ripple te verkrijgen, aangezien het een proces is dat alleen beschikbaar is voor de SEC. Daarnaast hoeft de tegenpartij (Ripple dus) niet op de hoogte gesteld te worden en kan er door Ripple of door Garlinghouse en Larsen geen bezwaar ingediend worden.

SEC zegt A, maar geeft geen B

De SEC heeft ermee ingestemd om Ripple de inhoud van de verzoeken te verstrekken, maar niet de correspondentie met buitenlandse toezichthouders met betrekking tot de verzoeken. De reden is dat deze informatie ‘bevoorrecht of anderszins beschermd is tegen openbaarmaking.’

De advocaten van Ripple zeggen dat de SEC heeft geweigerd te stoppen met de MOU-verzoeken en hen geen lijst heeft verstrekt van de buitenlandse partijen waar deze verzoeken bij zijn ingediend. Ondanks de belofte dat de SEC dit zou delen.

Gezien de impasse tussen beide partijen, vragen de advocaten van Ripple nu de rechter om de SEC te bevelen om MOU-verzoeken aan buitenlandse toezichthouders in te trekken en te beëindigen, en de communicatie met buitenlandse toezichthouders te delen.

Delen:

Jerrymie Marcus heeft een journalistieke achtergrond en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce en VPRO.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.