Satoshi, kleinste bitcoin eenheid, is opgenomen in het officiële woordenboek van Oxford

Het Oxford English Dictionary (OED), uitgegeven door de Oxford University Press, heeft officieel het woord “Satoshi” aan de database toegevoegd. Elke drie maanden wordt de Engelstalige database onder de loep genomen en nu is dus besloten dat satoshi een plek verdient.

Kleinste eenheid als laatst

In het woordenboek wordt Satoshi als volgt omschreven:

  • satoshi, n.: The smallest monetary unit in the Bitcoin digital payment system, equal to one hundred millionth of a bitcoin. Cf. Bitcoin n. at  bit n.4 additions .

In het Nederlands staat hier ‘de kleinste monetaire eenheid in het Bitcoin digitale betalingssysteem, gelijk aan honderd miljoenste van een bitcoin.’

Bitcoin is de eerste

Het woord bitcoin werd al in december 2014 opgenomen in dit toonaangevende woordenboek. Oxford definieert bitcoin als volgt: a digital currency in which transactions can be performed without the need for a central bank. Dat laat zich vertalen naar een digitale valuta waarin transacties kunnen worden uitgevoerd zonder de noodzaak van een centrale bank.

Ook het woord cryptocurrency is kortgeleden toegevoegd aan de uitgebreide bibliotheek aan Engelse woorden: any of various digital payment systems operating independently of a central authority and employing cryptographic techniques to control and verify transactions in a unique unit of account; (also) the units of account of such a system, considered collectively.

In het Nederlands: Een van de verschillende digitale betalingssystemen die onafhankelijk van een centrale autoriteit werken en cryptografische technieken gebruiken om transacties in een unieke rekeneenheid te controleren en te verifiëren; (ook) de rekeneenheden van een dergelijk systeem, collectief beschouwd.

Immutable is engels voor onveranderlijk

OED werkt net als een goede blockchain. Als een woord eenmaal is opgenomen in de het Oxford English Dictionary, dan wordt deze nooit meer verwijderd, aldus het beleid van OED. Daarnaast heeft het OED als doel om niet alleen de huidige taal vast te stellen, maar ook om te laten zien hoe woorden en betekenissen in de loop van de tijd zijn veranderd.

Nu is het wachten op het toevoegen van echt serieuze cryptowoorden zoals HODL, rekt en whenlambo.

Delen:

Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.

Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Klik hier voor België.