SEC en bitcoin ETF’s: wat is de stand van zaken?

De SEC wees in augustus negen bitcoin gerelateerde ETF aanvragen af. Het publiek had tot 5 november de kans om commentaar te leveren op de beslissing van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. De SEC onderzoekt nu de totstandkoming van die beslissing. Mogelijk heeft dat ook invloed op de beslissing zelf, maar dat is niet zeker.

Verwarring

De deadline van 5 november zorgde voor wat verwarring op het internet. Zo geloofde een bekende crypto-twitteraar dat deze datum de deadline was voor de SEC om bepaalde bitcoin ETFs goed te keuren of niet:

Maar dit is dus niet het geval. Hoe zit het dan wel?

Wat er aan vooraf ging

Het is een langdurig proces: Vanaf het moment van aanvragen naar de uiteindelijke beslissing van de SEC. Zo heeft ProShares de eerste aanvragen voor een ETF al in december 2017 ingediend. Hierna volgde een lange periode van onderzoek. In eerste instantie beloofde de SEC op 15 juni een uitspraak over de aanvraag te doen. Deze werd toen verplaatst naar 23 augustus. Dat zie je ook terug bij punt 2 in de volgende alinea.

Een terugblik

  1. ProShares (2) , Direxion (5) en Graniteshares (2) hebben in totaal negen aanvragen voor een bitcoin ETF gestuurd naar de SEC.
  2. Al deze aanvragen zijn door de SEC op 23 augustus afgekeurd.
  3. Een dag later besluit de SEC om de procedure te herzien. De ETF’s zijn namelijk afgekeurd door een gekozen delegatie van de SEC en niet door de commissie zelf. Ze willen er nog een keer naar kijken.
  4. Op 4 oktober vraagt de SEC de hulp van het publiek. Iedereen mag tot 5 november commentaar leveren op de beslissing.
  5. Deze deadline is nu verstreken. De SEC kan nu verder onderzoek doen naar de beslissing.

Wat is nu de stand van zaken?

  • De SEC onderzoekt nu de beslissing over de negen aanvragen van augustus. De deadline hiervoor is nog niet duidelijk.
  • Een andere aanvraag voor een bitcoin ETF is nu ook in behandeling. Het gaat om de gezamenlijke aanvraag van VanEck en SolidX. De deadline hiervoor is 29 december. Maar de SEC kan deze eventueel uitstellen tot 27 februari 2019.

Op dit moment zijn er dus nog geen bitcoin ETFs goedgekeurd door de SEC. Maar neem je dit in beschouwing, dan kan het nog wel even duren. Natuurlijk houden we je altijd op de hoogte van de stand van zaken!

Delen:

Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.

Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Klik hier voor België.