EU wil nieuwe toezichthouder voor bitcoin en cryptocurrency

De Europese Unie staat op het punt een gloednieuwe toezichthouder op te richten om meer vat te krijgen op cryptocurrency en de bijbehorende industrie. Deze toezichthouder is verantwoordelijk voor de hele Unie.

Onderdeel van anti-witwassen

De nog aan te stellen toezichhouder moet vallen onder AML, kort voor anti-money laundering. Dit is een breed pakket van EU-beleid tegen het witwassen van geld. Onder AML valt onder andere ook het Markets in Crypto Assets-pakket en de controversiële Transfer of Funds-verordening.

De Europese Commissie heeft afgelopen juli een voorstel gedeeld voor de Zesde Richtlijn AML/CFT, of AMLD6. De Europese Raad bracht in juni zijn versie uit. Na de zomervakantie van augustus is het Europees Parlement aan zet. Na goedkeuring moeten de drie organen van de EU onderhandelen over de werkelijke implementatie.

Eens over geest wetgeving cryptocurrency

De drie organen lijken het wel eens te zijn met de richting die de nieuwe wetgeving op moet gaan, namelijk het terugdringen van witwassen middels direct toezicht op cryptobedrijven in de EU.

Het Europees Parlement is eigenlijk altijd wel de meest agressieve van de drie instanties geweest als het gaat om het regulering van cryptocurrency. Het is daarom onwaarschijnlijk dat het parlement zich zal verzetten tegen de oprichting van een nieuwe toezichthouder op crypto.

Crypto-bedrijven worden financiële dienstverleners

De toezichthouder, ook wel “Anti-Money Laundering Authority” of “AMLA” genoemd, zal ten minste “risicovolle” cryptobedrijven rechtstreeks als financiële dienstverleners controleren. Althans, dat staat in de ingediende versies van de Commissie en de Raad.

“Toezicht op EU-niveau bestaande uit een hub-and-spoke-model – d.w.z. toezichthouder op EU-niveau die bevoegd is voor direct toezicht op bepaalde financiële instellingen (FI’s), indirect toezicht/coördinatie van de andere FI’s, en een coördinerende rol voor het toezicht op de niet-financiële sector als eerste stap.”

Van lidstaten naar Europa

Een grensoverschrijdende toezichthouder verandert veel aan de huidige situatie. Eerdere AML-richtlijnen uit 2015 en 2018 stelden normen vast voor lidstaten om data te verzamelen en beschikbaar te stellen, zoals informatie over uiteindelijk eigendom van bedrijven.

Denk bijvoorbeeld aan hoe Nederland alle crypto-bedrijven verplicht tot een (betaalde) registratie bij De Nederlandsche Bank. Om op dit register te komen, moeten bedrijven voldoen aan een specifieke set regels, die alleen gelden voor crypto-bedrijven die in Nederland hun waren willen aanbieden (dit geldt dus ook voor internationale bedrijven zoals Binance).

In andere landen gelden andere regels, waardoor cryptobedrijven in elk EU-land een losse aanvraag moet doen.

Goed voor Europese crypto-bedrijven

De juridische afdelingen van de verschillende crypto-bedrijven draaien door de versplintering overuren, tenminste als ze zaken willen doen in andere Europese landen.

Wat dat betreft lijkt het voor de crypto-industrie beter dat er één toezichthouder komt in Europa, in plaats van dat elk land een eigen toezichthouder heeft. Of het goed of slecht is hangt ook af van de eisen die worden gesteld en de kosten die ermee gemoeid gaan.

AMLD5 stelde vast dat lidstaten cryptobeurzen moeten behandelen als financiële instellingen. Maar die uitvoering werd dus aan de lidstaten overgelaten. Het ene land interpreteerde deze regels anders dan de andere. Nederland was zoals altijd het braafste jongetje van de klas, en ging heel snel over tot implementatie van registratie bij DNB.

In afwachting van onderhandelingen

Het is nog niet 100% duidelijk wanneer de nieuwe Europese toezichthouder kan beginnen. Dit hangt af van de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de daaropvolgende trialogen waarbij de commissie betrokken is. De implementatie van de regeling, inclusief de personele bezetting van het toezichthoudende orgaan, zal jaren in beslag nemen. Maar er lijkt weinig twijfel over te bestaan ​​dat zo’n regelgever er hoe dan ook komt.


Jerrymie Marcus komt uit de journalistiek en gelooft dat crypto de wereld kan verbeteren. Dat ondervond hij jaren geleden toen hij binnen een minuut waarde verzond naar zijn Indonesische familie. Bekend van o.a. Emerce, VPRO en EUclaim.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.