Willem Middelkoop maakt zich grote zorgen over Amerikaanse schuldenberg

Willem Middelkoop is een beroemde Nederlandse belegger die in 2008 mateloos populair werd door de mondiale financiële crisis te voorspellen. Ditmaal spreekt Middelkoop zich op Twitter uit over de groeiende schuldenberg van de Verenigde Staten, die volgens hem langzaam maar zeker een serieus probleem begint te worden.

“Overheidstekorten doen er niet toe… totdat ze er wel toe doen”, zo spreekt hij op cryptische wijze over de schuldenberg van de Amerikanen.

Snelle groei

In de bovenstaande grafiek van Genevieve Roch-Decter zien we hoe snel de publieke schuld per hoofd van de Amerikaanse bevolking is toegenomen. Tien jaar geleden ging het nog om 52.000 dollar per inwoner en dit jaar eindigen we waarschijnlijk op 95.000 dollar per inwoner.

Daar komt nog bij dat de Amerikaanse overheid nu eindelijk een akkoord heeft bereikt over de verhoging van het schuldplafond. Tot en met 1 januari 2025 is er zelfs geen sprake van een schuldplafond meer in de Verenigde Staten.

Dat betekent dat de Amerikaanse overheid in theorie onbeperkt geld kan bijlenen, totdat er op 1 januari weer sprake is van een nieuw plafond. Ook dat kan weinig goeds betekenen voor de groei van deze getallen.

De afgelopen tien jaar leek dit allemaal niet zo problematisch, omdat de rentes zo laag waren. Dit decennium hadden we te maken met een rente die kunstmatig rond het nulpunt werd gehouden. Inmiddels zijn we dat punt echter voorbij.

Hogere rentes

In een tijdsbestek van 14 maanden verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente van ongeveer nul naar de huidige 5 procent. Dat betekent dat ook de Amerikaanse overheid nu een veel hogere rente moeten betalen als ze nieuwe schulden op zich nemen of oude schulden afbetalen door deze te herfinancieren.

Een gigantische schuldenberg is geen probleem als de rente op nul procent ligt, maar als je plotseling vijf procent moet betalen kan dat wel dramatische gevolgen hebben. Zeker als de economie niet minstens met dat percentage groeit.

Dat zou immers betekenen dat je moet gaan snijden in de overheidsuitgaven en dat wil geen enkele overheid doen. Sterker nog, in de meeste gevallen is het niet mogelijk. Amerika draait bijvoorbeeld al jaren met een overheidstekort.

Willem Middelkoop constateert nu ook dat de schuldenberg echt uit zijn voegen begint te groeien en dat het langzaam maar zeker een serieus probleem aan het worden is.


Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.