Zimbabwe overweegt bitcoin als wettig betaalmiddel

Bitcoin begon in 2009 als een zolderkamerproject voor computernerds en is in ruim twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een financiële asset van wereldwijde schaal. Dit jaar is El Salvador de eerste soevereine staat geworden die bitcoin heeft geadopteerd als wettig betaalmiddel. Nu gaan er geruchten de ronde dat het in Afrika gelegen Zimbabwe weleens het volgende land zou kunnen zijn die daartoe overgaat.

Zimbabwe is een land van 14,86 inwoners dat bij veel bitcoiners bekendstaat als een land dat geplaagd wordt door hevige inflatie. Als we de cijfers van Statista mogen geloven, dan lag de inflatie in 2019 op 255 procent, was er in 2020 een inflatie van 555 procent en zijn ze dit jaar op weg naar een inflatie van bijna 100 procent. In de zoektocht naar een mogelijke uitweg zijn de autoriteiten nu uitgekomen bij bitcoin en de eerste consultatieronde van de private sector over de mogelijkheden is gestart.

Berucht briefgeld Zimbabwe

Internationale betalingen vormen groot deel inkomen Zimbabwe

Net als in El Salvador zijn internationale betalingen van familieleden en vrienden uit het buitenland een belangrijke inkomstenbron voor Zimbabwe. Waar dat percentage in El Salvador op 24 procent van het BBP ligt, bestaat het BBP van Zimbabwe voor 7,2 procent uit inkomende internationale betalingen. Als Zimbabwe bitcoin zou omdopen tot wettig betaalmiddel, dan kan het land in potentie veel besparen op de transactiekosten die normaal gesproken hoog liggen voor dergelijke transacties.

Leden van de Computer Gemeenschap van Zimbabwe hebben de overheid in het licht van de ontwikkelingen in El Salvador gevraagd hoe zij over bitcoin denken. Het hoofd van de technologie-tak van de overheid, Charles Wekwete, laat als antwoord daarop weten dat veel overheden nog geen definitief standpunt over bitcoin gevormd hebben.

Wel is het duidelijk dat de overheid van Zimbabwe bezig is om de mogelijkheden omtrent bitcoin te onderzoek. “Overheden zijn nog steeds bezig om de impact van bitcoin op de wereldeconomie in te schatten en daar beleid op te maken. In ons geval proberen we die impact eerst te begrijpen omdat het fundamenteel anders is dan de financiële instrumenten die we al kennen,” aldus Wekwete. Het is volkomen logisch dat een land als Zimbabwe, dat het al niet breed heeft, ergens niet zomaar inspringt zonder eerst goed onderzoek te doen.

Consultatie van de private sector is begonnen

Waar het antwoord van Wekwete in eerste instantie niet heel enthousiast lijkt, geeft hij later in het interview aan dat de overheid serieus met bitcoin bezig is. “De overheid heeft een mechanisme ontworpen waarmee we vanuit verschillende hoeken van de private sector een beeld over de kwestie proberen te vormen om op basis daarvan een beleid te maken,” aldus de veelbelovende woorden van Wekweten. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat we hier meer over horen.

“Vroeg of laat zal de overheid meer over dit onderwerp delen, maar we zijn nog niet op dat punt aangekomen,” aldus Wetweke, die vervolgens meer private partijen uitnodigt om over dit onderwerp contact op te nemen met de verantwoordelijke overheidsvertegenwoordigers. Gezien de voorlopige resultaten voor El Salvador lijkt een positieve uitkomst van dit onderzoek voor de hand te liggen.

Interessant aan de adoptie van bitcoin door soevereine staten is dat het zich voorlopig vooral lijkt te voltrekken in landen die onderaan de economische ladder staan. Als een kat in het nauw hebben deze landen weinig opties en van hun nationale valuta is vaak toch al weinig meer over. Met name vanwege dat laatste punt is het lastiger voor Westerse landen om deze stap te zetten. Als de Verenigde Staten dit vandaag zou aankondigen, dan zou dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor de waarde van de Amerikaanse dollar.

Update – Zimbabwe ontkent

Zimbabwe heeft gereageerd op de geruchten, en ontkent dat ze cryptocurrency erkennen als nationale valuta.

Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.