Zou Ripple Labs (XRP) de rechtszaak tegen de SEC winnen in België?

Het is je ongetwijfeld niet ontgaan dat Ripple Labs momenteel een hevige juridische strijd voert met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De Belgische variant van dit financiële orgaan komt nu met een hoopgevend rapport voor de crypto-industrie. Volgens de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (AFDM) zijn Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrency’s geen effecten.

Wat is een effect?

We spreken in de juridische wereld van een effect als een financieel object een zekere winstverwachting met zich meedraagt. Die winstverwachting moet het resultaat zijn van de werkzaamheden van de partij die achter de uitgifte van het financiële object in kwestie zit. Als een bedrijf een aandeel uitgeeft, dan geeft dat recht op een deel van de winst van het bedrijf. In dat geval spreken we van een effect.

Als je bij de HEMA een cadeaubon koopt, dan hangt daar geen winstverwachting aan. Die cadeaubon blijft dezelfde waarde in euro’s vertegenwoordigen. In dat geval is er geen sprake van een effect.

Dat onderscheid is belangrijk, omdat de kwalificatie als effect betekent dat een uitgever aan strenge financiële wetgeving moet voldoen. Je mag niet zomaar een effect op de markt aanbieden. De reden daarvoor is dat financiële toezichthouders consumenten willen beschermen tegen oplichters.

De XRP token van Ripple Labs

De grote vraag in de rechtszaak tussen Ripple Labs en de SEC is of de XRP token van eerstgenoemde kwalificeert als effect. Als dat het geval is, dan betekent dat in eerste instantie dat Ripple Labs een illegale effectenuitgifte heeft gedaan. Daar kunnen zowel het bedrijf als de bestuurders van het bedrijf een boete voor verwachten.

Nog belangrijker voor de crypto-industrie is dat de kwalificate van XRP als effect ook zou betekenen dat beurzen de token moeten verwijderen uit hun boeken. Zonder de juiste licenties is het verboden voor beursplatformen om effecten aan te bieden op hun platform.

Als de SEC erin slaagt om de XRP token als effect aan te merken, dan is de kans groot dat deze op korte termijn van alle grote beurzen verdwijnt. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de XRP koers, waardoor de hele gemeenschap er momenteel op hoopt dat dit niet gebeurt.

Belgische toezichthouder geeft hoop

Nu geeft de Belgische financiële toezichthouder hoop aan de Ripple-gemeenschap. Als een cryptocurrency ontwikkeld is door computercode, dan is er volgens de AFDM geen sprake van een effect voor de Belgische wet. Bitcoin en Ethereum zijn volgens het Belgische toezichtsorgaan geen effecten en hetzelfde geldt mogelijk voor andere munten.

Overigens betekent dit niet dat cryptocurrency’s daarmee volledig buiten alle bestaande financiële wetgeving vallen. Als een cryptocurrency niet kwalificeert als effect, dan is er nog steeds wetgeving van toepassing als een bedrijf deze gebruikt als betaalmiddel.

“Als de financiële instrumenten een betaalfunctie hebben, dan kan andere wetgeving van toepassing zijn op het instrument of de personen die diensten aanbieden in relatie tot het instrument”, aldus de toezichthouder.

In principe betekent deze uitspraak van de Belgische toezichthouder niets voor de rechtszaak tussen Ripple Labs en de SEC. De AFDM heeft niets te zeggen over de SEC en de kans is klein dat de Amerikaanse toezichthouder zich iets van de mening van zijn collega’s in België aantrekt.


Thom heeft een juridische achtergrond, maar heeft de focus na zijn rechtenstudie volledig op bitcoin gelegd. Nu vult hij zijn dagen vooral met het lezen en schrijven over bitcoin. Thom bewaart zijn bitcoin niet thuis, maar in meerdere veilige kluizen. Verder heeft hij sinds kort ook een eigen nieuwsplatform.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.