DUO en crypto? Een op de vijf Amerikaanse studenten steekt studielening in bitcoins

Een merkwaardige conclusie uit een Amerikaans onderzoek. Uit een recent onderzoek onder duizend Amerikaanse studenten werd de volgende vraag gesteld: ‘Heb jij ooit je studentenlening gebruikt om te investeren in cryptocurrencies zoals bitcoins?’. Ruim één vijfde van deze studenten antwoordde daar positief op.

Hoewel de onderzoeksmethode niet expliciet wordt vernoemd in het onderzoek, is het resultaat opmerkelijk te noemen. Maar kunnen we op basis hiervan een uitspraak doen over de hele groep, ofwel alle Amerikaanse studenten? Dat is dan wel weer moeilijk: in dat geval zouden namelijk meer dan negen miljoen Amerikaanse studenten hun lening hebben gebruikt om te investeren in cryptocurrencies zoals bitcoins. Om dat te kunnen bewijzen is er meer data nodig.

Wat verklaart het relatief hoge aantal studenten die investeren in cryptocurrencies? Volgens Vox zijn de meeste studenten millennials, rond de eeuwwisseling opgegroeid. De gemiddelde leeftijd van deze studenten is 24 jaar, en ongeveer 60 procent van deze groep gebruikt een lening om de studie te financieren.

Traditionele investeringen nemen af

Waarin onderscheiden millennials zich dan van andere groepen? Volgens een recent onderzoek van Bankrate uit 2016 investeren jongeren steeds minder in traditionele aandelen. Slechts 31 procent van de millennials geven aan te hebben geïnvesteerd in aandelen, in vergelijking met 51 procent van Generatie X (ongeveer 38-53 jaar) en 48 procent bij ‘babyboomers’ (54-75 jaar).

Daarnaast speelt de nasleep van de financiële crisis in 2008 ook een belangrijke rol. Volgens het onderzoek van Bankrate zijn millennials door deze crisis sceptisch tegenover de traditionele economie. Daar komt bij dat deze groep jongeren de traditionele economie niet interessant vinden. Millennials richten zich daarom eerder op de korte termijn, en kiezen gemakkelijker voor een snelle winst met cryptocurrencies.

Delen:

Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.

Deze site is gericht op de Nederlandse markt. Klik hier voor België.