Europees parlement stemt 14 maart over cryptocurrency regulering MiCA

Maandag 14 maart stemt het Europees parlement over MiCA. Dat is een uitgebreid wetsvoorstel met als doel de cryptocurrency-sector in Europa te reguleren. Vorige week werd een belangrijke passage uit het wetsvoorstel verwijderd, en nu kunnen Europese vertegenwoordigers dus weer gaan stemmen.

Geen verbod op Bitcoin

Even terug naar vorige week, want wat was er aan de hand? In MiCA stond een stuk tekst waaruit je kan afleiden dat je bitcoin niet meer mag gebruiken in Europa. In het wetsvoorstel stond namelijk dat proof-of-work blockchains zoals bitcoin aan ‘minimale duurzaamheidsnormen’ moeten voldoen. Pas dan mogen Europeanen bitcoins minten, verhandelen of gebruiken.

Stefan Berger, voorzitter van de commissie voor economie en valuta, erkende dat je dit kan zien als een verbod op bitcoin. Vorige week is die passage dan ook geschrapt.

Stemming op 14 maart

Terug naar nu, want op maandag 14 maart stemt het Europees Parlement over het aangepaste wetsvoorstel. Dat heeft Stefan Berger bevestigd op Twitter (tweet in het Duits).

MiCA staat voor Markets in Crypto-Assets en is een lijvig document van grofweg 170 pagina’s. Dit boekwerk bevat nog steeds een stevig pakket aan regels voor stablecoins en crypto-diensten. Maar volgens de wetgevers is het niet bedoeld om obstakels te werpen. In plaats daarvan zijn de primaire doelen van MiCA om ‘ervoor te zorgen dat het regelgevingskader van de EU voor financiële diensten innovatievriendelijk is.’

Of het wetsvoorstel erdoorheen komt? Op maandag 14 maart hebben we meer duidelijkheid.

Binnenkort ook regelgeving in VS

Ook in de Verenigde Staten onderzoeken regelgevers de mogelijkheid om cryptocurrency te reguleren. Als het snel gaat, kan deze nieuwe wetgeving al op woensdag 9 maart getekend worden. Dat vertelde een anonieme bron aan persbureau Reuters. Het wetsvoorstel komt erop neer dat één regelgevende autoriteit toezicht houdt op de cryptomarkt. In Nederland vallen alle crypto-bedrijven onder het toezicht van De Nederlandsche Bank.


Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Reacties
  • Mijn vraag is, is dit nu juist goed of slecht m.b.t. de koers van crypto?

    8 maart 2022
  • Met betrekking tot de koers weet ik niet. Maar met betrekking tot het principe is het desastreus. Bitcoin is gemaakt om een betrouwbare manier te hebben om, gedecentraliseerd, zonder inmenging van centrale partijen, een vrij verkeer van, in dit geval, geld te hebben.
    Dit is opgelegde regelgeving, van een centrale partij, die dit vrije verkeer inpakt in regelgeving.

    10 maart 2022