‘Bitcoin whales hebben weinig invloed op de koers’

Bitcoin whales hebben niet zo’n grote invloed op de bitcoin koers als men denkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van Chainanalysis. In augustus gingen er nog geruchten dat de bitcoin koers daalde door zo’n whale. Dit was voor Chainanalysis aanleiding om deze spelers eens onder de loep te nemen.

In een jonge markt hebben grote vissen in de vijver vaak vrij spel. Daar komt de term bitcoin whales dan ook vandaan. Whales zijn personen die een grote hoeveelheid aan bitcoin bezitten. Deze kunnen met zo’n hoeveelheid de markt makkelijk manipuleren. Maar gebeurt dit ook echt?

Manipuleren whales de markt?

Uit de cijfers blijkt dat bitcoin whales geen invloed hebben op de beweeglijkheid van de koers. Integendeel. In tijden dat de bitcoin koers zakt (december 2017 en het grootste gedeelte van 2018) kopen whales juist in verhouding meer bitcoin bij.

In die zin zorgen whales juist voor meer stabiliteit op de cryptomarkt. Voorheen werd vaak het tegenovergestelde gedacht.

Verschillende soorten whales

Daar komt bij dat slechts een klein deel van de whales ook actieve handelaren zijn. Uit onderzoek naar de 32 grootste bitcoin wallets, blijkt dat een klein deel maar actief op de markt aan het handelen is. Dit is bij een derde van de whales het geval.

Een ander deel bestaat uit miners en vroege investeerders. Dit zijn whales die vroeg zijn ingestapt. Uit de analyse komt naar voren dat meeste personen uit deze groep al in 2016 of 2017 hebben verkocht.

Een flink deel van de whales bestaat uit bitcoinbezitters die waarschijnlijk hun private keys zijn verloren. Sinds 2011 is er namelijk geen activiteit meer te vinden vanuit de wallets.

Ten slotte bestaat een klein deel uit criminelen. Volgens Chainanalysis zijn dit bitcoinbezitters met connecties tot Silk Road, of zijn het personen die betrokken zijn in het witwassen van geld.

Minder impact dan gedacht

Bitcoin whales spreken vaak tot de verbeelding. Toch blijken ze minder impact op de koersbewegingen te hebben dan de meesten denken. Het blijft echter interessant om de activiteiten van deze whales te blijven volgen.

Frank Smits heeft zijn master behaald in Communicatie- en Informatiewetenschappen. Zijn specialisme is het analyseren van de koers. Frank voorziet een grote rol voor bitcoin in de digitale samenleving. Bekend van o.a. Twinkle Magazine en Internet Marketing Unie.

Bezoek mijn Linkedin

Geen reacties

Sorry, the comment form is closed at this time.